Zatrudniając pracowników, przedsiębiorca powinien liczyć się z ewentualnością łamania przez nich przepisów zawartych w regulaminie jednostki gospodarczej, również tych związanych ze spożywaniem alkoholu w godzinach pracy lub na terenie zakładu pracy. Przestrzeganie tych przepisów można kontrolować, badając pracowników alkomatem. Czy zakup alkomatu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Prowadzący działalność gospodarczą podatnik, zatrudniając pracowników, musi liczyć się z ewentualnością łamania przez nich zasad bezpieczeństwa oraz przepisów zawartych w regulaminie pracy. Dość częstym problemem jest nieprzestrzeganie zakazu spożywania alkoholu na terenie zakładu pracy bądź znajdowania się w stanie nietrzeźwości w czasie pracy. 

W jaki sposób zatem poradzić sobie z tego typu negatywnym zachowaniem? Rozwiązaniem może być zakup alkomatu w celu kontrolowania poziomu alkoholu w organizmie pracowników, co do których zachodzą podejrzenia o łamanie regulaminu pracy. Kwestią sporną jest sposób rozliczenia wydatku na nabycie takiego urządzenia. Czy poniesiony wydatek może zostać zaliczony do kosztów podatkowych?

Koszt musi być związany z przedmiotem działalności gospodarczej
Najogólniej rzecz ujmując, za koszty podatkowe można uznać wszystkie wydatki związane z przedmiotem prowadzonej działalności. Warunkiem jest możliwość wykazania ich związku z prowadzonym biznesem. Wynika to bezpośrednio z ustaw o PIT i CIT, w myśl których za koszty uzyskania przychodów uznaje się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w katalogu wyłączeń, zaprezentowanym w art. 23 ustawy o PIT oraz art. 16 ustawy o CIT.
 
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, można stwierdzić, że wydatki poniesione na zakup posiadającego certyfikat testera trzeźwości można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, ponieważ wydatek związany jest z całokształtem działalności gospodarczej podatnika. Pracodawca bada trzeźwość pracowników, aby wyeliminować potencjalne wypadki przy pracy. Można więc powiedzieć, że wydatek taki jest formą zabezpieczenia źródła przychodów.
 
Pozytywne interpretacje organów podatkowych


Analizując indywidualne interpretacje podatkowe, dość często można natrafić na te dotyczące opisanego wyżej problemu. Jedną z nich jest interpretacja wydana przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy (PO-3/423/9/9/MZ/2/2007), w której organ podatkowy wypowiedział się pozytywnie o możliwości zaliczenia wydatku na zakup alkomatu do kosztów podatkowych.

Można tego jednak dokonać pod warunkiem, że urządzenie takie posiada atest. Ponadto w regulaminie pracy musi znaleźć się zapis stanowiący odwołanie do treści Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Iwona Cackowska, księgowa Tax Care
Elżbieta Węcławik, Tax Care

[źródło: inwestycje.pl]


Śledź nas na facebooku